Ellen Cronholm och Leif Elggren delar på Jordi Arkö’s grafikstipendium ur Carl-Axel Valén stiftelse.

Carl Axel Valen’s stiftelses  grafikstipendium för år 2014 tilldelas Ellen Cronholm och Leif Elggren för betydande insatser inom grafikområdet. 

Ellen Cronholm tillhör den yngre generationen mästargrafiker där teknisk tradition och förnyelse går hand i hand. Hennes säkra blick och vassa gestaltning blir till stora mörka etsningar och limtryck som både roar och oroar.
Ellen tar oss med, som betraktare, in i mystiska rum och världar som ingen tidigare sett, men som vi samtidigt känner igen som fundament till vår egen civilisation.

Konstnären Leif Elggren belönas för sitt enastående konstnärskap där han konsekvent
följer sin inre röst och väver samman många olika konstformer, som grafik, typografi, ljud, performance, och installation, till en fascinerande helhet.
Leifs högst privata och personliga gestaltningskonst har gett oss en parallellvärld varifrån vi kan betrakta oss själva och vår egen världs mirakel och tillkortakommanden.

Nils G Stenqvists Minnesfond stipendieutdelning

PRESSRELEASE

Nils G Stenqvists Minnesfond stipendieutdelning lördag 10 november 2012 kl 15.00
på Nordens Ljus Galleri, pråmen vid Nationalmuseum Museikajen i Stockholm
När konstnären Nils G Stenqvist (1934-2005) avled var vi några kollegor och vänner i hans närhet, som tog initiativ till en stipendiefond till hans minne. Många och generösa donationer la grunden till fonden, som nu har delats ut under 7 år. Eftersom han själv inte bara var verksam konstnär, utan även en drivande kraft i olika organisationer och styrelser – dessutom oerhört generös när det gäller att hjälpa och stötta sina kollegor – tilldelas stipendierna inte bara konstnärer som arbetar med grafik, utan även andra som gjort betydande insatser för att skapa möjligheter och ge utrymme åt grafisk konst.
Förutom pengar har de stipendier som tilldelats konstnärer även inneburit en möjlighet att ställa ut. Hittills har fonden arrangerat stipendieutställningar på Grafikens Hus i Mariefred, Galleri Gröna Paletten i Stockholm, Galleri Astley i Uttersberg och nu i år blir det på Nordens Ljus Galleri vid Nationalmuseum i Stockholm. Därutöver har även hedersstipendier regelbundet delats ut till personer som arbetar i Nils G Stenqvists anda.

Konstnären Ellen Cronholm tilldelas Nils G Stenqvists Minnesfonds Stipendium 2012
Motiveringen lyder:
Med bilder bestående av hemlighetsfulla arkitektoniskt tidlösa former accentuerade av en mullrande svärta med resonans i den grafiska traditionen röjer Ellen Cronholm ytterligare väg för grafikens möjligheter in i framtiden.

Stipendiet består av 20.000 kronor och en utställning på Nordens Ljus Galleri, som ligger vid Museikajen i Stockholm, med vernissage den 10 november 2012 klockan 14-18.
Ellen Cronholm är född 1971. Hon bor i Björkhagen i Stockholm och har varit verksam konstnär sedan mitten av 90-talet. Separatutställningar har hon haft på Grafiska Sällskapets Galleri (2004), på Grafikgalleriet på Konstnärshuset (2002) och på Ebelingmuseet i Torshälla (2011), men har också medverkat i många grupputställningar, både i Sverige och utomlands.

Så här skriver Ellen själv om sin konst:
”Runt omkring mig har det alltid funnits bortglömda vinklar och vrår som pockat på uppmärksamhet och som dröjt sig kvar hos mig. Jag samlar på arkitektoniska fragment med ibland bortglömda eller för mig okända funktioner. Rum och miljöer, samlade och bearbetade ur lika delar byggnadsspillror, ruiner, trädgårdsplaner, dataspel och film.
Med hjälp av byggmaterial som lim och spackel fyller jag kartonger med utsnitt ur min bildvärld där avtryckets yta på tryckpappret bildar ett fönster där jag har valt utsikt för betraktande. I en värld fylld av föremål som tycks gjutna har jag hittat mitt uttryck med den grafiska djuptryckstekniken där varje blad i sig är en avgjutning av den strukturfyllda plåten.
Där lämnar jag kvar en ovisshet rörande skalan i det som betraktas. Ovissheten om skalan och den generösa svärtan i de grafiska bladen ger atmosfär och utrymme för frågor och fantasier.”